TLBB Hội Tụ (3.4 Cs) - Open 19h30 T6 10/11 - GM Nhiệt Huyết - Pk Hấp Dẫn - Nhận code share.!
10-02

🛑 HỖ TRỢ SERVER :
✦ Vào Game Level 120 (Tâm Pháp All 150)
✦ Exp x 1.500 + Drop x 80%
✦ Server Chạy 9 Phái Hoài Cổ
✦ Nhận Buff Free Nội, Ngoại ,Thể
✦ Miễn Phí Sét Bá Chủ + 15 , Thần Khí Tân Thủ , Ngọc 8 ...v...v...
-------------------------------------------------------
🛑 HỖ TRỢ GAME :
✦ Hỗ Trợ 24/7 Thân Thiện Uy Tính Chất Lượng
✦ Sự Kiện Độc Đáo Diễn Ra Hàng Tuần
✦ Chống DOSS DISS LAG
✦ Không Cần Reset Giờ Chơi
✦ Bảng Xếp Hạng Xem Trực Tiếp Trong Game
✦ Cộng Point Trực Tiếp Trong Game
---------------------------
🛑 DROP BOSS SEVER :
- Tam Xuân Huyền Cảnh : Sét 120 Cửu Thiên ( 10p boss ra 1 lần )
- Thánh Thú Sơn : Thú Môn Phái ( 1h boss ra 1 lần )
- Dạ Kính Hồ : Sét VIP Chí Tôn + Sét Phá Thiên ( 1h boss ra 1 lần )
- Thuỷ Nguyệt : Long Văn , Võ Hồn , Ám Khí
-------------------------------------------------------
🛑 FULL MAP CÀY CẤP GAME:✦ Tam Xuân Huyền Cảnh : Sét 120 Cửu Thiên ( 10p boss ra 1 lần )
✦ Thánh Thú Sơn : Thú Môn Phái ( 1h boss ra 1 lần )
✦ Dạ Kính Hồ : Sét VIP Chí Tôn + Sét Phá Thiên ( 1h boss ra 1 lần )
✦ Thuỷ Nguyệt : Long Văn , Võ Hồn , Ám Khí
✦ LEVEL 30 ĐẾN 95
+ Phụng Lăng Hoàng Mộ
+ Yến Vương Cổ Mộ 9
✦ LEVEL 95 ĐẾN 130
+ Tháp Khắc Lạp Mã Can
+ Hạn Huyết Lĩnh
+ Đại Uyển
Tin tức khác

Giải thưởng đua top Open 10-02
TLBB Hội Tụ (3.4 Cs) - Open 19h30 T6 10/11 - GM Nhiệt Huyết - Pk Hấp Dẫn - Nhận code share.! 10-02